Adósságkezelési Szolgáltatás

 

Akiket várunk: mindenkit, akinek a lakásfenntartási kiadások terén hátraléka halmozódott fel, és saját erejéből nem tudja ezt a problémát megoldani, tulajdonos, vagy haszonélvezeti joggal bír törökbálinti otthonában

Adósságtípusok: vezetékes gáz, villany, víz-csatorna, szemétszállítás, lakbérhátralék (önkormányzati bérlakás esetén).

Amiben segítünk: adósságkezelési támogatás iránti kérelem összeállítása és a Polgármesteri Hivatal felé való továbbítása, tanácsadás

 

A támogatás feltételei:

 • A rezsihátralék minimum 50.000 Ft, és az egyik szolgáltatónál minimum 6 havi. Kivétel az az eset, amikor a szolgáltatás már ki van kapcsolva.
 • Az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 85.500 Ft-ot.
 • Adósságkezelési szolgáltatásban a lakás tulajdonosa, vagy haszonélvezője, önkormányzati lakás esetén a bérlője járhat el

Az adós, aki támogatást kap – az együttműködési megállapodás megkötésétől kezdve vállalja a a havi rezsiszámlái fizetését, és a fizetés igazolását. Ebből következik, hogy akinek a jövedelme nem elegendő a mindenkori számlái kifizetésére, nem tud bekapcsolódni a programba. Ilyenkor érdemes megnézni, tud-e a család valamilyen jövedelemhez jutni, amit még nem vesznek igénybe.

 

Amire szükség lesz:

 • Lakás tulajdonjogát igazoló papírok (adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap vagy bérleti szerződés)
 • Minden egyes szolgáltatótól, aki a lakásban szolgáltatást nyújt hátralékigazolás, vagy 0-s igazolás
 • A család minden tagjától jövedelem vagy iskolalátogatási igazolás

 

Az adósságkezelés menete:

 1. Kérelem összeállítása, beadása,
 2. támogatás megítélése,
 3. határozat aláírása,
 4. megküldése,
 5. önrészek befizetése,
 6. támogatás átutalása a szolgáltatóhoz,
 7. 6 hónapon át a rezsi befizetésének igazolása.